معرفی نظام ارزیابی

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 15:17   کد : 57


آقای حمید آزادی ازدکانی
موضوع مقاله: معرفی نظام ارزیابی فناوری اطلاعات
مناطق 22 گانه شهرداری تهران
دریافت مقاله
دریافت پاورپوینت