تبیین رویکرد ممیزی خدمات فناوری اطلاعات به روش ITIL . مطالعه موردی شرکت توسن

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 15:05   کد : 53


آقای ایمان برادری
موضوع مقاله: تبیین رویکرد ممیزی خدمات فناوری اطلاعات
به روش ITIL . مطالعه موردی شرکت توسن
دریافت مقاله
دریافت پاورپوینت