مبانی ممیزی فناوری اطلاعات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:58   کد : 51


خانم الهه نجفی
موضوع مقاله: مبانی ممیزی فناوری اطلاعات
دریافت مقاله
دریافت پاورپوینت