توانمند سازی ممیزی با رویکرد IT GRC در گروه شرکت های مپنا

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:54   کد : 50


آقای فرید بهبهانی
موضوع مقاله: توانمند سازی ممیزی با رویکرد IT GRC 
در گروه شرکت های مپنا
دریافت مقاله
دریافت پاورپوینت