تاثیر استفاده از چارچوب CMMI-ACQ در ارتقای ظرفیت بانک مسکن جهت تعریف و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:25   کد : 47


 آقای ساسان شیردل و آقای جواد نجاتی
موضوع مقاله: تاثیر استفاده از چارچوب CMMI-ACQ
در ارتقای ظرفیت بانک مسکن جهت تعریف و اجرای
پروژه‌های فناوری اطلاعات

دریافت PDF