بررسی آسیب‌های حوزه کارفرمایی در تعریف و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 14:16   کد : 46


آقای هادی خانی
موضوع مقاله: بررسی آسیب‌های حوزه کارفرمایی
در تعریف و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات

دریافت PDF