افزایش توان کارفرمایی در اکتساب محصولات و خدمات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 12:23   کد : 45


آقای علی آذرکار
موضوع مقاله: افزایش توان کارفرمایی
در اکتساب محصولات و خدمات

دریافت پاورپوینت