پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات از طریق COBIT 5

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 11:27   کد : 43
   

خانم ذاکری
موضوع مقاله:پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات
از طریق COBIT 5

دریافت پاورپوینت