ارتباط چارچوب‏­های مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 11:25   کد : 42


آقای سوزنگر
موضوع مقاله: ارتباط چارچوب‏­های مدیریت
و راهبری فناوری اطلاعات
دریافت پاورپوینت