پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات با استفاده از COBIT 4.1

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 11:20   کد : 41


آقای کریمی
موضوع مقاله: پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات
با استفاده از COBIT 4.1
دریافت پاورپوینت