ارزيابي و پياده‌سازي راهبري فناوري اطلاعات با رويکرد COBIT4.1 در سازمان فاوا شهرداری اصفهان

تاريخ : نوزدهم مرداد 1394 ساعت 11:18   کد : 40


 خانم حججی
موضوع مقاله:ارزيابي و پياده‌سازي راهبري فناوري اطلاعات
با رويکرد COBIT4.1 در سازمان فاوا شهرداری اصفهان
دریافت پاورپویت