راهبری سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات

تاريخ : دهم مرداد 1394 ساعت 15:37   کد : 31


خانم آزاده داننده
موضوع مقاله: راهبری سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات
دریافت مقاله
دریافت پاورپورنت