مدل ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری اصفهان

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 12:05   کد : 161


خانم مریم خندان
موضوع مقاله: مدل ارزیابی اثربخشی عملکرد
فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری اصفهان
دریافت پاورپوینت