راه‏کار وزارت اقتصاد و دارایی در همسویی راهبردهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 12:03   کد : 160


آقای احمدیان
موضوع مقاله: راه‏کار وزارت اقتصاد و دارایی در همسویی
راهبردهای کسب و کار و فناوری اطلاعات
دریافت پاورپوینت