طراحی، ایجاد و استقرار نظام مدیریت استراتژیک در عمل مورد کاوی: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های زیرمجموعه

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 12:01   کد : 159


آقای لشکربلوکی
موضوع مقاله: طراحی، ایجاد و استقرار نظام
مدیریت استراتژیک در عمل مورد کاوی:  وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های زیرمجموعه
دریافت پاورپوینت