چارچوب‌های قانونی و مقرراتی ملی و بین‌المللی سنجش و کنترل شاخص‌های فا و فاوا

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 11:56   کد : 157


آقای عباس پورخصالیان
موضوع مقاله: چارچوب های قانونی و مقرراتی ملی
و بین‌المللی سنجش و کنترل شاخص های فا و فاوا
دریافت پاورپوینت