معرفی نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 11:53   کد : 156


آقای کریم‌زادگان و آقای شیرازی
موضوع مقاله: معرفی نظام پايش شاخص‌های
فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
دریافت پاورپوینت