تغییر پارادایم ارزیابی در راستای بهبود فرآیندهای فناوری اطلاعات

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 11:51   کد : 155


آقای شباهنگ سلیمانی و آقای کنگرلو
موضوع مقاله: تغییر پارادایم ارزیابی
در راستای بهبود فرآیندهای فناوری اطلاعات
دریافت پاورپوینت