سنجش و کنترل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تحقق اهداف پایدار سازمان

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 11:40   کد : 151


آقای مسعود ظهرابی
موضوع مقاله: سنجش و کنترل فناوری اطلاعات
و ارتباطات برای تحقق اهداف پایدار سازمان
دریافت پاورپوینت