تجربیات و دستاوردهای پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

تاريخ : بيستم دی 1394 ساعت 11:38   کد : 150


آقای میربابایی
موضوع مقاله: تجربیات و دستاوردهای
پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
دریافت پاورپوینت