ضرورت راهبري بنگاه در آستانه پیوند با اقتصاد جهانی

تاريخ : نوزدهم دی 1394 ساعت 08:43   کد : 149


آقای حسینی نژاد
موضوع مقاله: ضرورت راهبري بنگاه
در آستانه پیوند با اقتصاد جهانی
دریافت پاورپوینت