فناوري اطلاعات توانمندساز حاكميت شركتي

تاريخ : هجدهم دی 1395 ساعت 09:54   کد : 10198


آقاي احسان رحماني نيا
موضوع مقاله: فناوري اطلاعات، توانمندساز حاكميت شركتي
دريافت فايل PDF