ارتباط با دبیرخانه دایم همایش     info@itcg.ir     02188734499     
 

 
  • ثبت نام
  • ارسال مقاله
تاريخ:شانزدهم دی 1394 ساعت 14:57   |   کد : 148
گزارش خبری و تصویری دومین روز از چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، دومین روز از این همایش از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و با همکاری انجمن انفورماتیک ایران در مرکز مطالعات بهرهوری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی از ساعت 8الی 16برگزار شد و به کار خود پایان داد.


تدوین نظام شاخصهای ملی فناوری اطلاعات

در ابتدای این مراسم داود کریم زادگان مدیرکل دفتر کنترل پروژههای فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات به تشریح موضوع تدوین نظام شاخصهای ملی فناوری اطلاعات و تاثیر دستاوردهای این نظام بر ارتقا رتبه ایران در ITU پرداخت.
کریم زادگان همچنین به سابقه پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اشاره کرد و 33 شاخص فرابخشی در این زمینه را برشمرد.
او دراین رابطه گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران تلاشهای بسیاری برای استخراج شاخصهای کمی فاوا در کشور انجام داده و آمارگیریهای تخصصی در این زمینه بر جوامع گوناگون آماری صورت گرفته است.

 

کریم زادگان دراین رابطه تاکید کرد: قطعا مجموعه کارشناسی شده این آمارها با تمرکز بر موضوع سنجش و پایش میتواند جایگاه واقعی IT را در کشور مشخص کند.
مدیرکل دفتر کنترل پروژههای فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: سازمان فاوا نظام شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سال 90 به منظور تدوین و اجرا مورد بررسی قرار داد تا درنهایت پس از اجرای فاز صفر، این نظام در سال 92 ابلاغ شد. در سال 93 شاهد اجرای فاز اول نظام پایش شاخصهای فاوا در کشور بودیم.
کریم زادگان درخصوص اجرای فاز دوم نظام پایش شاخصهای فاوا در کشور گفت: سازمان فناوری اطلاعات این فاز را سال94 در کشور اجرایی کرده و امیدواریم شاخصهای به دست آمده از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی به توسعه بیشتر فاوا در کشور کمک کند.

معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه مدیریت فاوا

دربخش دیگری از چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، مجتبی لشکربلوکی، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی تجارب موفق این وزارتخانه در زمینه مدیریت استراتژیک را معرفی کرد.
مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی تدوین برنامههای راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی در 100 روز اول دولت تدبیر و امید را یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه خواند و گفت: از ابتدای کار وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت تدبیر و امید، برنامهای مبتنی بر برون رفت از اقتصاد نفتی درنظر گرفته شد و درهمین راستا 8 پروژه کلیدی که نقش فناوری اطلاعات در آنها توانمندسازی و یا محرک بوده، تعریف و تبیین شد. 
او طرح پنجره واحد گمرکی را یکی از این طرحها خواند و تاکید کرد: ایجاد سامانه مدیریت استراتژیک و تعیین اولویتهای راهبردی در وزارت امور اقتصاد و دارایی، قطعا اقدام موثر و راهکار عملیاتی این وزارتخانه در پیشبرد اهداف اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد طی مدت اخیر بوده است.

دربخش بعدی این همایش، حمیدرضا احمدیان، مدیر فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصاد و دارایی به تعریف چشم انداز، ماموریت و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات این وزارتخانه پرداخت و مجموعه راهکارهای عملیاتی وزارت اموراقتصاد و دارایی را تشریح کرد.
احمدیان با تاکید براینکه فناوری اطلاعات ابزار قدرتمند وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت تدبیر و امید بوده، گفت:این وزارتخانه با همسو کردن استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای فاوا موفق شد از این ابزار تکنولوژیک به منظور توانمندسازی اقتصاد کشور بهره بگیرد.
او در تشریح اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی به استانداردسازی حوزههای تصمیمگیری فناوری اطلاعات با راهبرد حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این راستا میتوان به تعریف پروژه IX اقتصادی با هدف رگولاتوری اقتصاد کشور و تعیین چارچوبی برای استانداردسازی تبادل اطلاعات اقتصادی اشاره  کرد.

در ادامه این همایش مقالات مدل ارزیابی اثربخشی عملکرد فناوری اطلاعات در شهرداری اصفهان، بحث  و بررسی چارچوبهای قانونی و مقرراتی ملی و بین المللی سنجش و کنترل شاخصهای فاوا  و همچنین مقاله سنجش، پایش، کنترل و مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات شرکت فناپ ارائه شدند.
آخرین بخش از دومین روز همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات به برگزاری نشست مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات؛ چالشها و راهکارها اختصاص یافت و بر نقش خدمات مشاوره مدیریت بر بهبود عملکرد سازمانها تاکید شد. این نشست با طرح پرسش و پاسخهای مختلف چالشهای مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات از سوی راهبران نشست و حاضرین سالن پایان یافت.


 


 


 


 


 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

پوستر همایش