ارتباط با دبیرخانه دایم همایش     info@itcg.ir     02188734499     
 

 
  • ثبت نام
  • ارسال مقاله
تاريخ:دوازدهم دی 1394 ساعت 18:07   |   کد : 143
گزارش خبری و تصویری کنفرانس مطبوعاتی چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، این نشست با حضور ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان و رئیس چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات، علی آذرکار، عضو هیات مدیره سازمان و رئیس دبیرخانه همایش، اصغررضانژاد، دبیر سازمان و الهه نجفی، دبیر کمیته علمی همایش و خبرنگاران رسانههای تخصصی فناوری اطلاعات و حوزه اقتصاد برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با اشاره به برگزاری سه دوره اخیر همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات و برگزاری همایش چهارم گفت: سازمان نظام صنفی رایانهای تهران طی سه سال گذشته با هدف ارتقاء سطح آگاهی مدیران دولتی و خصوصی با مفاهیم مدیریت IT، سلسله همایشهای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات را برگزار کرده است و امسال چهارمین دوره همایش را روزهای 14 و 15دی ماه با موضوع سازوکارهای سنجش، پایش و کنترل در حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات برگزار میکند.
سعادت با تشریح موضوع اصلی همایش چهارم راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات گفت: موضوع مدیریت فناوری اطلاعات و به خدمت گرفتن آن در ارگانها و سازمانهای مختلف، محور کلی همایش طی سه دوره اخیر بوده اما امسال بر بحث سنجش و کنترل فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت و راهبری IT تمرکز فراوانی شده  و مقالات مفصلی طی دو روز برگزاری همایش با این محور ارائه خواهد شد.
رئیس چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات تاکید کرد: به دلیل ضرورت آشنایی تمام نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی با بحث مدیریت فناوری اطلاعات، مخاطبان این همایش همه مدیران بخش خصوصی، دولت و صاحبان صنایع و بانکها هستند.

 

افزایش 100درصدی حجم مقالات همایش چهارم
علی آذرکار، مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانهای تهران به عنوان رئیس دبیرخانه برگزاری چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در این نشست به تشریح اهداف سازمان در برگزاری همایش پرداخت و گفت : تلاش سازمان در برگزاری دورههای مختلف همایش این بوده که از چشم انداز کاربردی و تجربی به مقوله مدیریت فناوری اطلاعات بپردازد؛ چراکه مخاطبان ما از قشری هستند که با موضوعات کاربردی بیشتر سروکار دارند.
آذرکار در این رابطه ادامه داد: امسال نمونههای موفق مدیریت کاربردی فناوری اطلاعات متمرکز بر بحث سنجش و پایش فاوا درنهادها و سازمانهای مختلف طی دو روز همایش با حضور کارشناسان و صاحب نظران ارائه شده و مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس دبیرخانه چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات با اشاره به استقبال مثبت از برگزاری این همایش گفت: حجم مقالات و محتوای فزاینده این همایش در زمینه مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات باعث شد برخلاف سالهای قبل که همایش در یک روز برگزار شد،امسال طی دو روز برگزار شود.
آذرکار درخصوص هدف سازمان از برگزاری این همایش ادامه داد: هدف نهایی سازمان از برگزاری این همایش، توسعه فضای کسب و کاردرحوزه مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات است؛ امیدواریم با تجارب مطرح شده در این همایش و برگزاری نمایشگاه جانبی آن، بتوانیم به توسعه فعالیت در این فضا کمک کنیم.
او با اشاره به همکاری انجمن انفورماتیک ایران و سازمان در برگزاری چهارمین دوره همایش گفت: امسال سازمان با همکاری انجمن انفورماتیک ایران این همایش را برگزار میکند تا تجارب کاربردی حوزه مدیریت وراهبری فناوری اطلاعات به نظریه های دانشگاهی این حوزه پیوند بخورد.
ارائه طرح جایزه ارتقای ظرفیت کارفرمایی
رئیس دبیرخانه چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات دربخش دیگری از صحبتهایش به موضوع مشکلات بخش خصوصی در زمینه ناآشنایی کارفرمایان با تعریف و هدایت پروژههای IT اشاره کرد و گفت: با توجه به این مشکل، دبیرخانه  دائمی همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات موضوع طرح "جایزه ارتقای ظرفیت کارفرمایی" را مطرح کرده است. این طرح به منظور ارتقا ظرفیت کارفرمایی در برون‏سپاری پروژه‏‌های فناوری اطلاعات، طراحی شده است.
به گفته آذرکار، از طریق فرآیند ارزیابی سالانه مرتبط با این جایزه، سازمان‏‌ها و بنگاه‏‌ها با مدل‏ بلوغ فرآیندی تامین خدمات و محصولات فناوری اطلاعات آشنا میشوند و میتوانند معیارهایی را برای ارزیابی ظرفیت کارفرمایی ایجاد کنند.
آذرکار دراین رابطه ادامه داد: دبیرخانه طرح جایزه ارتقای ظرفیت کارفرمایی، همچنین به منظور ترویج این مدل‏‌ها به عنوان بازوی مشورتی سازمان‏‌ها ایفای نقش خواهد کرد.

 

برگزاری نشست تخصصی مشاوره مدیریت IT
در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، الهه نجفی، دبیر کمیته علمی چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات درخصوص ارائه تجربیات موفق حوزه مدیریت فناوری اطلاعات در این همایش گفت: امسال تجارب کاربردی و موفق نهادها و شرکت هایی همچون سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و اصفهان، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی و شرکتهایی همچون فناپ و کاشف معرفی و ارائه خواهد شد.
نجفی همچنین با اشاره به اتفاق جدید این همایش گفت: امسال برای نخستین بار در همایش، نشست  تخصصی مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات، چالشها و راهکارهای آن با حضور نمایندگان دولتی و خصوصی حوزه کارفرمایی، حوزه قانونگذاری و تدوین مقررات، حوزه مشاوره و حوزه آموزشهای حرفهای و مدیریت برگزار میشود.
دبیر کمیته علمی چهارمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات درخصوص حضور و سخنرانی یکی از چهرههای بینالمللی حوزه مشاوره و مدیریت فناوری اطلاعات در همایش خبر داد و گفت: امسال آقای ادوارد کاربات، مدیرعامل  یکی از 5 شرکت برتر تولیدکننده نرم افزار مدیریت خدمات فاوا در جهان از کشور آفریقای جنوبی دراین همایش به معرفی و ارائه جدیدترین راه کارهای مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات میپردازند. همایش از این طریق به دنبال اشتراکگذاری تجارب داخلی و خارجی میان مدیران و مشاوران حوزه مدیریت فناوری اطلاعات است.
کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با همکاری انجمن انفورماتیک ایران، چهارمین دوره همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات را روزهای دوشنبه 14 و سه شنبه 15دی ماه 1394 از ساعت 8الی 16 در مرکز مطالعات و بهرهوری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار میکند.


 
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

پوستر همایش